Babel - Kreatif ve Dijital Reklam Ajansı - Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

BABEL Reklam Tanıtım İletişim Limited Şirketi ("BABEL"), kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duyar. Bu Gizlilik Politikası, www.babel.com.tr ("Site") üzerinden topladığımız kişisel verileri nasıl kullanabileceğimizi, kimlerle paylaşabileceğimizi ve bu verilerin kullanımı ile ilgili mevcut seçenekleri açıklamaktadır. Ayrıca, kişisel verileri korumak için aldığımız önlemleri, ne kadar süreyle koruduğumuzu, bireylerin gizlilik uygulamalarımız hakkında bizimle nasıl iletişim kurabileceğini ve haklarını nasıl kullanabileceklerini de belirtir.

İçerikler:

 •      Topladığımız Bilgiler
 •      Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz
 •      Otomatik Veri Toplama
 •      Bilgi Paylaşımı
 •      Veri Aktarımı
 •      Haklarınız ve Seçimleriniz
 •      Diğer Çevrimiçi Hizmetler ve Üçüncü Taraf Özellikleri
 •      Kişisel Verilerin Saklanması
 •      Kişisel Verilerin Korunması
 •      Çocukların Kişisel Verileri
 •      Gizlilik Politikamızdaki Güncellemeler
 •      Bizimle İletişime Geçmek

 

Topladığımız Bilgiler

Siteyi kullanımınızla bağlantılı olarak çeşitli yollarla bize kişisel veriler sağlayabilirsiniz. Toplayabileceğimiz kişisel veriler, gönderdiğiniz içerikte bulunan verileri içerebilir. Örneğin, Site'deki BABEL e-posta adresi bağlantılarına tıklayarak bize e-posta gönderdiğinizde kişisel veri sağlamış olabilirsiniz. Kişisel veri sağlamanız zorunlu değildir, ancak sağlamamanız durumunda, Hizmetlerimizin ve Site'nin bazı özelliklerini sizlere sunamayabiliriz.

 

Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz

Site üzerinde topladığımız bilgileri, Site deneyiminizi kişiselleştirmek, hizmetlerimizi sunmak, istek ve sorularınızı yanıtlamak, ticari işletmemizi yürütmek, değerlendirmek ve iyileştirmek (yeni hizmetler geliştirmek, hizmetlerimizi genişletmek ve geliştirmek, hizmetlerimizi analiz etmek, iletişimimizi yönetmek, veri analizi ve pazar araştırması yapmak, muhasebe, denetim ve diğer dahili işlevleri yerine getirmek gibi); dolandırıcılık ve diğer suç faaliyetlerine karşı korunmak, tespit etmek ve önlemek; bu Gizlilik Politikası, BABEL Gizlilik Koruma Politikası ve BABEL Hizmet Şartları da dahil olmak üzere geçerli yasal gerekliliklere, ilgili endüstri standartlarına ve politikalarımıza uygun faaliyet göstermek ve bunlara uyulmasını sağlamak için kullanabiliriz.

 

Otomatik Veri Toplama

Siteyi kullanırken, çerezler gibi otomatik araçlarla belirli bilgileri toplayabiliriz. Bu şekilde topladığımız bilgiler, cihazınızın IP adresini, alan adını, cihazınızla ilişkili tanımlayıcıları, cihaz ve işletim sistemi türünü ve özelliklerini, web tarayıcısının özelliklerini, dil tercihlerini, tıklama verilerini, Site ile olan etkileşimlerinizi (ziyaret ettiğiniz web sayfaları, tıkladığınız bağlantılar ve kullandığınız özellikleri) içerebilir; ayrıca Site'ye sizi yönlendiren veya refere edilen sayfalar, Site'ye erişim tarih ve saatleri ve Site'yi kullanımınızla ilgili diğer bilgiler de bu kapsamdadır.

 

Bilgi Paylaşımı

Bu Gizlilik Politikasında açıklanan durumlar haricinde, elde ettiğimiz kişisel bilgileri ifşa etmeyiz. Kişisel bilgilerinizi (1) iştiraklerimiz ve bağlı kuruluşlarımızla; (2) bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar doğrultusunda veri analizi gibi amaçlarla bizim adımıza hizmet veren Servis Sağlayıcılarla paylaşabiliriz. Servis Sağlayıcılarımızın, bizim adımıza hizmet verebilmek veya yasal gerekliliklere uymak amacı dışında bu bilgileri kullanmalarına veya ifşa etmelerine izin vermemekteyiz.

 

Veri Aktarımı

Topladığımız kişisel verileri, verilerin orijinal olarak toplandığı ülkeden farklı olan diğer ülkelerdeki alıcılara aktarabiliriz. Bu ülkeler, başlangıçta verileri sağladığınız ülke ile aynı veri koruma yasalarına sahip olmayabilir. Kişisel verilerinizi başka ülkelerdeki alıcılara aktardığımızda, bu bilgileri bu Gizlilik Politikasında açıklanan şekilde koruyacağız.

 

Haklarınız ve Seçimleriniz

Bulunduğunuz yere bağlı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer geçerli yasalar çerçevesinde belirli haklara sahipsiniz. Bu haklar arasında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerin silinmesini talep etme ve bu taleplerin üçüncü kişilere iletilmesi, işlenen verilerle ilgili olarak zarar görmüş olmanız durumunda zararınızın giderilmesini talep etme hakkını içerir. Haklarınızı kullanmak için lütfen aşağıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

 

Diğer Çevrimiçi Hizmetler ve Üçüncü Taraf Özellikleri

Site, sizlere kolaylık sağlamak amacıyla diğer çevrimiçi hizmetlere ve web sitelerine bağlantılar sunabilir. Bu hizmetler ve üçüncü taraf özellikleri, bağımsız olarak işler ve bizim kontrolümüz dışındadır. Bu üçüncü tarafların gizlilik uygulamaları, bu Gizlilik Politikası'ndan farklı olabilir; bu nedenle, bu tarafların gizlilik politikalarını gözden geçirmenizi öneririz.

 

Kişisel Verilerin Saklanması

Elde ettiğimiz amaçlar için, bu Gizlilik Politikası'nın hükümlerine uygun olarak gerekli olduğu sürece kişisel bilgilerinizi saklarız; veya verilerin toplanmasındaki asıl amaca yönelik gerekenden daha uzun süreyle saklanması yasal bir sebebe bağlı olarak gerekiyorsa saklarız.

 

Kişisel Verilerin Korunması

Site aracılığıyla elde ettiğimiz kişisel verileri, tesadüfi, yasadışı veya yetkisiz imha, veri kaybı, değişiklik, yetkisiz erişim, ifşa veya kullanıma karşı korumak için tasarlanmış idari, teknik ve fiziksel tedbirler alırız.

 

Çocukların Kişisel Bilgileri

Site genel bir kitle için tasarlanmıştır ve 13 yaşın altındaki çocukları hedef almamaktadır. BABEL, 13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek ve isteyerek kişisel veri toplamaz veya talep etmez. Eğer 13 yaşın altındaki bir çocuktan kişisel veri topladığımızı fark edersek, bu bilgileri derhal sistemlerimizden sileriz. Eğer bir çocuğun bize kişisel veri sağladığını düşünüyorsanız, lütfen aşağıdaki 'Bizimle İletişime Geçin' bölümünde belirtilen şekilde bizimle iletişime geçin.

 

Gizlilik Politikamızdaki Güncellemeler

Bu Gizlilik Politikası, düzenli olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın güncellenebilir. En son güncelleme tarihi, politikanın üst kısmında belirtilecektir.

 

Bizimle Nasıl İletişime Geçilir

Tercihlerinizi güncellemek, bilgilerinizi güncellemek veya düzeltmek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda belirtilen hakları kullanmak, bu Gizlilik Politikası hakkında sorularınızı sormak veya diğer geçerli gizlilik haklarını kullanmak için lütfen hello@babel.com.tr adresinden bize e-posta gönderin veya aşağıdaki adrese yazın:

İlgili kişi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından BABEL’e daha önce bildirilen ve BABEL sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletmelidir.

Bursa Ticaret VE Sanayi Odası’nın 69214 ticaret sicil sayısında kayıtlı, 080033175900017 MERSİS numarasına sahip, KEP Adresi: babelreklam@hs02.kep.tr

Hüdavendigar Mah. Gümüş Cad. Onev V­llaları No:58/J Osmangazi­, Bursa, Türkiye adresinde bulunan BABEL Reklam Tanıtım İletişim Limited Şirketi (“BABEL”), KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.